21. dopisna seja občinskega sveta Občine Lendava (18. 2. 2022)

Občinski svet Občine Lendava

18. 2. 2022

Dnevni red

Točke dnevnega reda
Gradivo
0. Razlog za sklic seje
1. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah načrta razvojnih programov Občine Lendava za obdobje 2022-2025- 2. sprememba