• Demografija
 • Prisotnost na glasovanjih
 • Št. svetniških vprašanj in pobud
 • Neujemanje s svetniškim klubom
 • Delovna telesa
 • Demokratska stranka upokojencev Slovenije
 • Konkretno
 • Lendava - Tudi moja občina
 • Lista dr. Mihael Kasaš
 • Lista gasilcev za varnost občanov
 • Lista občanov za razvoj
 • Nova Slovenija – Krščanski demokrati
 • Predstavnik madžarske narodnosti
 • Slovenska demokratska stranka
 • ZMOREMO - Lista Dejana Süča
 • Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 • Komisija za narodnostna vprašanja
 • Komisija za pripravo statuta in poslovnika ter za občinska priznanja
 • Komisija za spremljanje romske problematike
 • Odbor za družbene dejavnosti, mladino in šport
 • Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem
 • Odbor za okolje in prostor
 • Odbor za premoženje in finance