Osnovne informacije

Št. svetniških vprašanj in pobud

Ferenc Horváth
2%
2
1.11764705882353%
1
5%
Dejan Süč
Stanislav Gjerkeš
5

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Ferenc Horváth
60.8247422680412%
61 %
86.5676857088532%
87 %
100%
Elvira Vaupotič Göncz
Gyöngyi Horvat
100 %

Članstva