23. dopisna seja občinskega sveta Občine Lendava (25. 7. 2022)

Občinski svet Občine Lendava

25. 7. 2022

Glasovanje

Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Lendava v letu 2022 – 3. sprememba