Osnovne informacije

Svetniška vprašanja in pobude

13. 10. 2021
Podal pobudo na temo: Sodelovanje v kampanji pri izvedbi referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah
14. 4. 2021
Podal pobudo na temo: Priprava Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov
16. 12. 2020
Podal pobudo na temo: Obdarovanje otrok in starostnikov
25. 11. 2020
Zastavil vprašanje na temo: Vprašanje glede realizacije sklepa občinskega sveta št. 429

Št. svetniških vprašanj in pobud

Dejan Süč
5%
5
1.11764705882353%
1
5%
Dejan Süč
Stanislav Gjerkeš
5

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Dejan Süč
86.2542955326461%
86 %
86.5676857088532%
87 %
100%
Elvira Vaupotič Göncz
Gyöngyi Horvat
100 %

Članstva