Osnovne informacije

: 7
: Upokojenec
: Elektro tehnik
: 68 let

Št. svetniških vprašanj in pobud

Stanislav Gjerkeš
5%
5
1.11764705882353%
1
5%
Dejan Süč
Stanislav Gjerkeš
5

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Stanislav Gjerkeš
89.3470790378007%
89 %
86.5676857088532%
87 %
100%
Elvira Vaupotič Göncz
Gyöngyi Horvat
100 %

Članstva