Osnovne informacije

Svetniška vprašanja in pobude

Brez zadetkov.

Št. svetniških vprašanj in pobud

Sven Sarjaš
0%
0
1.11764705882353%
1
5%
Dejan Süč
Stanislav Gjerkeš
5

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Sven Sarjaš
70.446735395189%
70 %
86.5676857088532%
87 %
100%
Elvira Vaupotič Göncz
Gyöngyi Horvat
100 %

Članstva