Jožef Gerenčer

Osnovne informacije

:
: Direktor javnega komunalnega podjetja Eko-park d.o.o.o, Lendava
: diplomirani ekonomist
: 62 let

Svetniška vprašanja in pobude

Št. svetniških vprašanj in pobud

Jožef Gerenčer
4%
4
1.11764705882353%
1
5%
Dejan Süč
Stanislav Gjerkeš
5

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Jožef Gerenčer
99.6563573883162%
100 %
86.5676857088532%
87 %
100%
Elvira Vaupotič Göncz
Gyöngyi Horvat
100 %

Članstva