24. dopisna seja občinskega sveta Občine Lendava (19. 9. 2022)

Občinski svet Občine Lendava

19. 9. 2022

Dnevni red

Točke dnevnega reda
Gradivo
0. Razlog za sklic seje
2. Predlog sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Lendava v letu 2022