ZMOREMO - Lista Dejana Süča

 

 

Osnovne informacije

Št. svetniških vprašanj in pobud

ZMOREMO - Lista Dejana Süča
5%
5
2%
2
5%
Lista občanov za razvoj
Lista občanov za razvoj
ZMOREMO - Lista Dejana Süča
ZMOREMO - Lista Dejana Süča
5

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

ZMOREMO - Lista Dejana Süča
70.9134615384615%
71 %
86.3129547555081%
86 %
99.6466431095406%
Nova Slovenija – Krščanski demokrati
N.Si
100 %

Svetniška vprašanja in pobude

13. 10. 2021
Dejan Süč je podal pobudo na temo: Sodelovanje v kampanji pri izvedbi referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah
14. 4. 2021
Dejan Süč je podal pobudo na temo: Priprava Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov
16. 12. 2020
Dejan Süč je podal pobudo na temo: Obdarovanje otrok in starostnikov
25. 11. 2020
Dejan Süč je zastavil vprašanje na temo: Vprašanje glede realizacije sklepa občinskega sveta št. 429