22. redna seja Občinskega sveta Občine Lendava (16. 6. 2022)

Občinski svet Občine Lendava

16. 6. 2022

Glasovanje

Predlog sklepa o imenovanju Posebne občinske volilne komisije – za volitve predstavni-kov romske skupnosti